Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2007

Τι άλλαξε στον Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε τις Νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο μετά τις Κανονιστικές Αποφάσεις που ψηφίστηκαν πριν μερικές ημέρες. Η οριστική ενεργοποίηση του αναμένεται εντός του Ιουλίου.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, το Πρόγραμμα που όλη Χώρα περιμένει εναγώνιος εδώ και πολύ καιρό, φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Πριν μερικές ημέρες λοιπόν, υπεγράφησαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό που απομένει για την οριστική “ενεργοποίηση” του, είναι η δημοσίευση των Αποφάσεων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το οποίο και αναμένεται μέσα στον Ιούλιο. Στο άρθρο αυτό θα δούμε τις σημαντικότερες αλλαγές που γίνανε στον Αναπτυξιακό Νόμο, και πως αυτές επηρεάζουνε τις Επενδύσεις στην Χώρα μας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 • Απλοποιούνται οι κατηγορίες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων από 5 σε 2. Ειδικότερα οι κατηγορίες 3,4 και 5, ομαδοποιούνται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ενώ οι κατηγορίες 1 και 2, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ανήκουν επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα (δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων, ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία εργαστηρίων, κλπ.), ανήκουν τα ειδικά επενδυτικά σχέδια, τα Logistics, και όλες οι επενδύσεις στον τουρισμό εκτός της ίδρυσης ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς επίσης και η παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας. Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ανήκουν όλες οι επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ.), τα επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών μονάδων (όλες οι βιοτεχνίες), και η ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Τα ποσοστά επιδότησης για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 είναι 40%, και για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2, είναι 35%.
 • Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης για τη Θεσπρωτία ανέρχεται στο 14%. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Νομός μας, είναι “ριγμένος” σε σχέση με τους Νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και τους Νομούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Σέρρες, Πέλλα, Ημαθία, Γρεβενά, Καστοριά, και Φλώρινα), όπου εκεί η επιπλέον ενίσχυση φτάνει το 20%.
 • Όσον αφορά το Νομό μας, με επιπλέον ποσοστό 20%, μπορούν να ενισχυθούν μόνον οι παρακάτω επενδύσεις:
  *Οι επενδύσεις του πρωτογενή τομέα σε θερμοκήπια, στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  *Οι επενδύσεις του δευτερογενή τομέα στην Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας (ΕΚΤΟΣ από τα Φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες όπου δεν θα πάρουν επιπλέων ποσοστά ενίσχυσης), και στην βιοτεχνολογία.
  *Οι επενδύσεις του τριτογενή τομέα στην δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών, δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας, και δημιουργίας δημόσιας χρήσης πάρκινγκ.
  *Οι επενδύσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας που θα γίνουν εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑ).
 • Με βάση τα παραπάνω, οι επενδύσεις των βιοτεχνικών επιχειρήσεων (εκτός αυτών εντός του ΒΙΟΠΑ) και η ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων θα ενισχυθούν συνολικά με: 35% + 14% = 49%. Γενικότερα η μέγιστη επιδότηση για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 είναι 49%.
 • Η μέγιστη επιδότηση για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 είναι 54%: 40% + 14% = 54%. Ενώ η ίδρυση επιχειρήσεων που ανήκουν στις εξαιρέσεις που είδαμε παραπάνω, θα επιδοτηθούν συνολικά με 60%: 40% + 20% = 60%.
 • Όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά πάρκα συγκεκριμένα, η επιδότηση για το Νομό Θεσπρωτίας είναι 40%. Δεν παρέχεται δηλαδή, κανένα πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης όπως στις υπόλοιπες επενδύσεις!
 • Για τις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις ενισχύονται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (2-5 ετών) για τις οποίες έχει παρέλθει τριετία αντί για πενταετία από την σύσταση τους και με ελάχιστο συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ αντί για τα 3.000.000 ευρώ.
 • Προβλέπεται για πρώτη φορά η ενίσχυση υλοποίησης λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία.
 • Ειδικά για μικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται η αγορά γης, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
 • Ενισχύονται δαπάνες για αμοιβές μελετών, σε ποσοστό που ανέρχεται πλέον στο 10% αντί για 8% που ήταν μέχρι τώρα του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Αρκετές και σημαντικές είναι οι αλλαγές που προβλέπουν οι Κανονιστικές Αποφάσεις και για τον αγροτικό τομέα. Οι σημαντικότερες που εντοπίσαμε είναι:

1. Καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να αφορούν αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης μεγαλύτερη του 20% της υφιστάμενης.
2. Καταργείτε ο υφιστάμενος περιορισμός για τις επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου, που ενίσχυε επενδύσεις μόνον με την μέθοδο της υδροπονικής και αεροπονικής.
3. Προβλέπεται η Ίδρυση νέων μονάδων και στον κτηνοτροφικό τομέα.
4. Ίδρυση νέων τυροκομικών μονάδων με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάλυψη δυναμικότητας.
5. Ίδρυση νέων μονάδων ή επέκταση υφιστάμενων ελαιοτριβείων για προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Βιολογικά και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
6. Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάμενων οινοποιείων.
7. Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων βιομηχανικής τομάτας.
8. Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών. (αυτό ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον!)
9. Αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την παραγωγική λειτουργία στις περιπτώσεις, ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων φυτικής παραγωγής.
10. Αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής.
11. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
12. Αγορά γης από πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αφορούν τον τομέα μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, αρκετές είναι και οι αλλαγές των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Οι σημαντικότερες είναι:


1. Η επένδυση ΔΕΝ αφορά την δημιουργία απλών αποθηκών. Αφορά την υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών - τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών - εμπορευμάτων.
2. Για το Νομό μας η επιδότηση φτάνει το 60% [40% (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) + 20% (επιπλέων ενίσχυση) = 60%].
3. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 700.000 ευρώ.
4. Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώματα και άυλα. Οι λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.
5. Το συνολικό κόστος των κτιριακών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 70% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
6. Οι δαπάνες για την αγορά γης ενισχύονται αποκλειστικά για φορείς επενδυτικών σχεδίων που είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η αξία της αγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους. Η τιμή αγοράς της γης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντικειμενική αξία.

Αυτές ήταν οι σημαντικότερες αλλαγές που εντοπίσαμε στις Κανονιστικές Αποφάσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Βλέπουμε ότι η Θεσπρωτία, ΔΕΝ είναι μέσα στους Νομούς, όπου η ενίσχυση για τις μικρές επιχειρήσεις φτάνει το 20% (σταματάει στο 14%). Ενώ ο αρχικός ενθουσιασμός για τις επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά πάρκα, φαίνεται πως θα “σβήσει”, αφού οι αρχικές εξαγγελίες για ποσοστά επιδότησης στο ύψος του 60% δεν ισχύουν. Για το νομό μας, η επιδότηση θα είναι 40%.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι για την ενεργοποίηση του Νόμου, θα πρέπει να δημοσιευτούν οι Αποφάσεις αυτές στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και κατόπιν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα αιτήματα τους για ενισχύσεις. Αυτό προβλέπεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Εν αναμονή λοιπόν!

Το ΦΕΚ του Αναπτυξιακού Νόμου, με τις Τροποποιήσεις, και τις πολλές ΚΥΑ, θα το βρείτε στην πολύ καλή ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm.

Stumble Upon Toolbar

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χρήσιμες πληροφορίες!

Ανώνυμος είπε...

Στα φωτοβολταϊκά...μας την φέρανε!!!

korkodeilas είπε...

Καλή επένδυση τα φωτοβολταϊκά αλλά δυστυχώς ακόμα είναι επένδυση 20 ετίας (απόδοση).

ρίξτε και μια ματια τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στη διεθνή αγορα για να πάρετε μια ιδέα που είμαστε και τι θα παίξει...

Διεθνής Αγορά Φ/Β Συστημάτων

Η αγορά των Φ/Β στην Ευρώπη είναι σημαντική κυρίως στις χώρες Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, το αρχικό Εθνικό Πρόγραμμα των 1.000 Φ/Β Στεγών (1990) και μετέπειτα των 100.000 Φ/Β Στεγών (1999) σε συνδυασμό με επιδότηση της παραγόμενης ηλιακής kWh, δημιούργησαν ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο στις εφαρμογές όσο και στη βιομηχανία. Το συνολικό μέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς στο τέλος του έτους 2003 ήταν περίπου 561MWp, από τα οποία το 71%, δηλαδή 398MWp, είχαν εγκατασταθεί στη Γερμανία.

Από την ανάλυση των παραπάνω μεγεθών της Ευρωπαϊκής αγοράς, προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν 15.000 άμεσες θέσεις εργασίας (πολλές από τις οποίες είναι υψηλής τεχνολογίας απασχόληση), ο ετήσιος κύκλος εργασιών ήταν €1 δις, τη διετία 2002–2003 καταγράφηκε αύξηση της αγοράς κατά 33% και έγιναν νέες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα, η μεγαλύτερη αγορά Φ/Β στον κόσμο είναι αυτή της Ιαπωνίας. Το έτος 2003, οι Ιαπωνικές εταιρείες Φ/Β γεννητριών παρήγαγαν περίπου 400MWp, από τα οποία τα 250MWp εγκαταστάθηκαν στη χώρα και τα υπόλοιπα εξήχθησαν, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Καθώς το κόστος των Φ/Β συστημάτων συνεχίζει να μειώνεται, όλο και περισσότερες Φ/Β εφαρμογές γίνονται οικονομικά ανταγωνιστικές, σε σύγκριση με παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μορφές. Πα­ράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθησία της κοινής γνώμης, λόγω των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής και χρήσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων, έχει σαν αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν μια από τις περισσότερα υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες.

Όπως έχει προκύψει από τη διεθνή εμπειρία, το μεγάλο μερίδιο της αγοράς των Φ/Β συστημάτων στις αναπτυγμένες χώρες βρίσκεται σε αστικά κέντρα, σε εγκαταστάσεις όπως κτίρια, συμπλέγματα οικιών, δημόσια κτίρια, εξωτερικοί χώροι κλπ.

Πηγή: http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol_agora.htm

kokkinos είπε...

Ως πρώτη εικόνα δείχνει θετικό. Δεν ξέρω στην υλοποίησή του από το ελληνικό δημόσιο πόσο θα μεταλλαχθεί και τι τελικά θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Πολλές καλές ιδέες και μάλιστα υλοποιήσιμες έχουν "καεί" στην Ελλάδα από την γραφειοκρατία και από "πονηρούς" μηχανισμούς...

Vasilis Pappas είπε...

Μέχρι στιγμής κ.Βέλλη, φαίνεται ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299 κινήται προς την σωστή κατεύθυνση, και από την εμπειρία μου στο θέμα, δείχνει ότι δουλεύει αρκετά καλά (βέβαια κάποιες μικροκαθυστερήσεις πάντα υπάρχουνε). Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί όσοι ενταχθούν να το κάνουν επειδή έχουνε πραγματική ανάγκη, και όχι για να βγάλουνε λεφτά!! (η επιχειρηματική κουλτούρα που λέγαμε!!!)

Kostas Hydroponic είπε...

Καλησπερα,
απο οτι καταλαβα δηλαδη,επιδοτησεις υπαρχουν.Ξερει καποιος ομως να μου πει αν δινουν,και σε ποιο site μπορω να το ψαξω ισως,επιδοτηση και σε τι ποσοστο περιπου αν κανω θερμοκηπιο υδροπονικης καλλιεργειας σε περιοχη της Πελοποννησου?

epixeirein είπε...

Καλησπέρα φίλε Kosta,
Πράγματι, επιδοτήσεις υπάρχουν. Και συγκεκριμένα αυτή την στιγμή τρέχει ο Αναπτυξιακός Νόμος, έως και ττον Δεκέμβριο του 2008.

Επιγραματικά θα σου πω, ότι επένδυση σε θερμοκήπιο εντάσεται στον Αναπτυξιακό Νόμο, και η επιδότηση του αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που θεωρείτε πυρόπληκτη.

Για να βρείς τις πληροφορίες που ζητάς, θα ανατρέξεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm όπου εκεί θα βρείς όλες τις αποφάσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Στην ενότητα Υπουργικές Αποφάσεις, θα βρείς μια απόφαση που λέει "Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων". Εκεί θα βρεις ότι χρειάζεσαι, σε συνδιασμό με το κυρίως κείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Kostas Hydroponic είπε...

Σε ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση.Θελω να ρωτησω και κατι στο οποιο αναφερθηκαν οι κυριοι παραπανω.Θελω δλδ αν οχι κατευθειαν,ισως καποια στιγμη αργοτερα,να βαλω Φ/Β για παροχη ρευματος.Ειχα ακουσει οτι δινουν επιδοτησεις μιας και δεν παιρνεις ενεργεια απο ΔΕΗ και επισης,αν παραγεις Εξτρα ρευμα,μπορεις να το δινεις κιολας,με την αναλογη επιδοτηση η εστω καποια χρηματα.Τι ισχυει απο ολα αυτα?
Ευχαριστω και παλι,
Κωστας

epixeirein είπε...

Φίλε Kosta, η επένδυση σε Φ/Β πάρκα είναι μεγάλη ιστορία!!
Καταρχήν επιδοτείτε από τον Α.Ν. με επιδότηση 40% για όλη την Ελλάδα, ...αλλά αυτό είναι το εύκολο κομμάτι!!

Επειδή το θέμα είναι μεγάλο, θα θα σου πω επιγραμματικά, ότι μέχρι 150kw παίρνεις ένα χαρτί που λέγεται "εξαίρεση αδείας παραγωγής", και από 150kw και πάνω, παίρνεις ένα χαρτί που λέγεται "άδεια παραγωγής".

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με κάποιες αποφάσεις πριν μερικούς μήνες, οι αιτήσεις για άδειες που έχουν γίνει στην αρμοδια αρχή που λέγεται ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και για εξαιρέσεις, έχουν υπερ-καλύψει τουλάχιστον 3 φορές, την ισχύ για την οποία μπορούν να δωθούν οι άδειες!!Οπότε όπως καταλαβαίνεις θα είναι αρκετά δύσκολο να πάρεις κάποια άδεια ή εξαίρεση στην παρούσα φάση!

Θα σε βοηθήσει το website της ΡΑΕ: http://www.rae.gr. Εκεί θα βρείς αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες.

Κωστας Hydroponic είπε...

Καλησπερα και παλι,
σε ευχαριστω πολυ για τις χρησιμες πληροφοριες.Δυο τελευταιες ερωτησεις θελω να κανω και αν μπορεις να με βοηθησεις.
1)Ταυτοχρονα με το θερμοκηπιο,λογικα,το σωστο ειναι να γινω και νεος αγροτης.Που μπορω να βρω τι συνεπαγεται με το να γινω νεος αγροτης και που μπορω να μαθω τι δικαιολογητικα χρειαζεται αλλα και πού να τα καταθεσω.Επισης,αν κανω χαρτια για νεος αγροτης,υπαρχει καποια αλλαγη στα δεδομενα που εχω ως τωρα(με το νεο αναπτυξιακο νομο)για την επιδοτηση?Η απλα ισως την παρω πιο ευκολα?
Και η δευτερη μου ερωτηση:
2)Πως λειτουργουν οι επιδοτησεις αγροτικων προιοντων(πχ ντοματας)? Δηλαδη,πως μπορω να ξερω εγω,ποιο αγροτικο προιον ή ανθος(πχ. τριανταφυλλο) με συμφερει να καλλιεργησω στο θερμοκηπιο?Οχι με την εννοια της παραγωγικοτητας,αλλα με την εννοια βοηθεια απο το κρατος οικονομικη.
Συγγνωμη αν σας κουρασα,ελπιζω να μου απαντησετε.

Mε εκτιμηση,
Κωστας

epixeirein είπε...

Καλημέρα φίλε Κώστα,
Στα αγροτικά θέματα, με πιάνεις "αδιάβαστο" :)
Αυτό που γνωρίζω όσον αφορά το να γίνει κάποιος νέος αγρότης, είναι να έχει στην κυριότητα του κάποια χωράφια, και για ένα έτος τουλάχιστον, το 25% των εισοδημάτων του να προέρχετααι από αγροτικές δραστηριότητες. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις νέος αγρότης.
Βέβαια όπως σου είπα, δεν είναι ένας τομέας που γνωρίζω καλά οπότε θα σου πρότεινα να επισκεφθείς το γραφείο της Δ/σης Γεωργίας, της Νομαρχίας στην οποία είσαι. Επίσης πληροφορίες μπορείς να βρεις στο site του Υπουργίου Αγροτικής Ανάπτυξης, http://www.minagric.gr.