Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

“Enterprise Europe Network”: Ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης & μία ακόμα ευκαιρία για την χώρα μας

Το Enterprise Europe Network, αποτελεί ένα νέο δίκτυο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την διάδοση της επιχειρηματικότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του δικτύου που πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες στις Βρυξέλλες, με το νέο “δίκτυο”, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν “επιχειρηματική υποστήριξη στην πόρτα τους” όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το σλόγκαν.

Πιο συγκεκριμένα, το “Enterprise Europe Network” προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Βοήθεια στις εταιρείες για να γίνουν διεθνείς
  • Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο περίπου ευρωπαϊκών ΜΜΕ θα μπορούσε να συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο και σε διασυνοριακές επενδύσεις. Το δίκτυο "Enterprise Europe Network" θα βοηθήσει την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, θα προωθήσει νέες ιδέες, θα τροφοδοτήσει ενδεχόμενες συμπράξεις και θα ενθαρρύνει επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέραν των αρχικών οριζόντων τους.
  • Η ανάπτυξη συμπράξεων τεχνολογίας μεταξύ ΜΜΕ βασισμένων στη μεταφορά καινοτομίας είναι ένας ακόμη τρόπος για να "γίνονται διεθνείς" οι εταιρείες και να δημιουργούνται έσοδα από τις επενδύσεις στην έρευνα. Το δίκτυο βοηθά τις ΜΜΕ να προσδιορίζουν εταίρους και να συνάπτουν συμβάσεις μαζί τους.

2. Καινοτομία, νέα προϊόντα και ευκαιρίες στην ενιαία αγορά
Το δίκτυο βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις σε τεχνικά θέματα, όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα και η νομοθεσία Ε.Ε., καθόσον μπορεί να είναι δύσκολο για τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στις ευκαιρίες σε επίπεδο Ε.Ε. Ενώ θα παρέχει επίσης υποστίριξη σε θέματα καινοτομίας.

3. Πρόσβαση σε σχέδια και χρηματοδότηση της Ε.Ε.
Το δίκτυο "Enterprise Europe Network" αποσκοπεί να καλύψει το κενό γνώσεων όσον αφορά τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης Ε.Ε. και να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες έχουν γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων. Οι ΜΜΕ θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα.

4. Ενημέρωση της Επιτροπής
Το "δίκτυο" θα λειτουργεί αμφίδρομα μεταξύ επιχειρηματιών και Επιτροπής, μεταφέροντας απόψεις και στις δύο κατευθύνσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής είναι χρήσιμες για τις ΜΜΕ και δεν συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Το νέο δίκτυο “Enterprise Europe Network”, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης πολιτικής της, για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει πάνω από 500 σημεία επαφής για τους επιχειρηματίες στην Ευρώπη, αρκετά από τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά μου, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι εάν το "δίκτυο" δουλέψει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί να δουλέψει, τότε σίγουρα κάτι καλό θα προκύψει. Εάν όμως μείνει σε "ρηχά νερά", τότε θα έχουμε μια από τα ίδια, με μικρά αποτελέσματα. Είναι καιρός και στην Ελλάδα να δούμε το θέμα της επιχειρηματικότητας λίγο πιο σοβαρά, ως κάτι ουσιαστικό που μπορεί να βοηθήσει οικονομικά και κοινωνικά την χώρα μας, και όχι ως κάτι που είναι της "μόδας" και επειδή η Ευρώπη ασχολείτε, πρέπει να ασχοληθουμε και εμείς!

* Τις πληροφορίες για το “Enterprise Europe Network", τις άντλησα από την ισοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Stumble Upon Toolbar