Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Πρακτικός Οδηγός για τις ευκαιρίες Χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ

Έναν νέο, εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για δράσεις έρευνας και καινοτομίας εξέδωσε πριν λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Οδηγός παρέχει χρήσιμες και κατανοητές οδηγίες για τον συνδυασμό των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7), Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία -CIP, Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής).

Ο Οδηγός περιλαμβάνει περιγραφή των χρηματοδοτικών πηγών, συμβουλές και καινοτόμα εργαλεία για όσους επιδιώκουν χρηματοδότηση, όπως έναν κατάλογο ελέγχου (Checklist) και ένα δελτίο επιδόσεων (Scorecard).

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές για κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός έργου.

Το πλήρες κείμενο του οδηγού (στα αγγλικά προς το παρόν) διατίθεται δωρεάν μέσω του κόμβου της CORDIS.

Κατεβάστε τον Οδηγό εδώ: Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation [PDF]

To web site της CORDIS: CORDIS - EU Funding Guide

Stumble Upon Toolbar

Δεν υπάρχουν σχόλια: